Ontwerp en aanleg van de woonwijk

Medio 2017 heeft Arcadis Nederland BV opdracht gekregen om het ontwerp op te stellen en de uitvoering te doen voor de openbare ruimte van het project Reitdiep fase 3 te Groningen. Het project bestaat op hoofdlijnen uit de volgende bouwfases:

 

 

  • fase 1: Ontwerp van de woonwijk uitwerken tot uitvoeringsontwerp;
  • fase 2: Aanleg riolering en bouwwegen (bouwrijpmaken) en aanleg kabels en leidingen door nutspartijen;
  • fase 3: Bouwfase woningen ontwikkelaars en particulieren;
  • fase 4: Gefaseerde realisatie eindsituatie verhardingen en groen woonwijk (woonrijpmaken).

 

 

Op 7 mei 2018 is Arcadis gestart met het bouwrijpmaken. Arcadis is begonnen met het op hoogte brengen van het terrein, aanleg van riolering en bouwwegen. In fase 1 worden door de nutsbedrijven kabels en leidingen door de wijk gelegd (gas, elektra, water, glasvezel).

 

gallery/img_20170706_150616
gallery/1
gallery/11
gallery/9