Bouwrijp

De bouwrijpfase nadert zijn voltooiing. Het oostelijke deel van Reitdiep fase 3 is gereed en in overleg met de gemeente Groningen onder voorwaarden open gesteld voor bouwactiviteiten. Op het westelijke deel (De Wierde) ronden de nutspartijen het leggen van kabels en leidingen in week 38 af. Daarna kan Arcadis de wegconstructie opbouwen en de verhardingen (bouwstraten) aanleggen. De verwachting is dat dit conform planning eind deze maand gereed is. Houdt u hiervoor deze projectsite in de gaten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

­Wilt u starten met uw woningbouw?

Omdat het terrein nog niet officieel bouwrijp is opgeleverd, vragen wij u contact met ons op te nemen als u wilt starten met de bouwwerkzaamheden van uw woning. Buiten de werktijden van Arcadis is het terrein afgesloten en niet open en toegankelijk. Voor starten van uw woningbouw kunt u contact opnemen met onze huismeester Bart Dalenoord. Hij geeft u dan ook instructies die u met uw aannemer kunt delen.

 

Afspraken over het gebruik van het terrein en de bouwwegen

De bouwwegen zijn bedoeld voor de aan- en afvoer van bouwmaterialen en materieel naar uw bouwlocatie. Het is niet de bedoeling dat u de bouwwegen gebruikt als verlengstuk van uw bouwperceel. Het is dus niet toegestaan materiaal en materieel op- en over te slaan op de bouwwegen of de wegvakken van de bouwwegen af te sluiten (met hekken).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schades voorkomen

Als u gebruik maakt van grote zware machines (bijvoorbeeld rupsvoertuigen zoals heistellingen of rupskranen) vragen wij u om bij het af- en opladen passende maatregelen te nemen om beschadiging aan de bouwwegen te voorkomen. Dit kan door bijvoorbeeld het toepassen van rijplaten of draglineschotten. Indien door uw aannemer schade ontstaat aan de infrastructuur, wordt de schade voor uw rekening hersteld door Arcadis. De veroorzaker van de schade wordt door ons aansprakelijk gesteld en een kopie van ­de aansprakelijkheidsstelling wordt gestuurd aan de afdeling Vastgoed van de gemeente Groningen.

 

 

Arcadis en de gemeente Groningen vragen nadrukkelijk uw aandacht voor het opvolgen van deze afspraken, dit voorkomt ergenissen en hinder.

 

Onderstaande nieuwsbrief is gedeeld met ontwikkelaars en aan de particulieren via de afdeling vastgoed van de gemeente Groningen. Deel deze brief gerust met uw aannemer!­

 

 

gallery/img-20180917-wa0017
gallery/img-20180917-wa0006
gallery/img-20180917-wa0014
gallery/img-20180917-wa0016
gallery/img-20180803-wa0012
gallery/img-20180906-wa0007
gallery/img-20180906-wa0005

x

x

gallery/arcadis