Sondeergegevens

gallery/img_20170706_150616

Arcadis Nederland BV is niet verantwoordelijk voor het uitvoeren van sonderingen.

 

De gemeente Groningen heeft Wiertsema & Partners opdracht gegeven om in Reitdiep fase 3 (collectief) alle sonderingen uit te voeren. Voor vragen over de sonderingsresultaten kunt u contact opnemen met de gemeente Groningen, afdeling Vastgoed.

 

 

Vrijdag 16 juni 2018:

Alle betrokkenen krijgen vrijdag 16 juni 2018 van de gemeente Groningen, afdeling vastgoed een mailing met de link naar de portal en een inlogcode. Omdat dit het een afgeschermd deel van de site van Wiertsema & Partners is, kunnen wij helaas de link niet via deze projectsite beschikbaar stellen.

 

 

Aanvullende sonderingen

In opdracht van de gemeente heeft Wiertsema en Partners een raster aan sonderingen uitgevoerd. De uitkomende gegevens worden aan u als toekomstige bewoner verstrekt. Dit raster heeft een onderlinge afstand van 25 meter, er zijn dus vele sonderingen gemaakt in het gehele gebied.

 

De adviseur en constructeur van de gemeente geeft aan dat een raster van 25 meter (meer dan) voldoende is om een paalberekening en funderingsadvies op te baseren. Verschillen tussen 2 sonderingen op een afstand van 25 meter zijn minimaal waarbij een constructeur bij een paalberekening uitgaat van het “ongunstigste” geval mocht er toch een verschil zitten tussen twee sonderingen. Het kan zijn dat het raster op uw kavel net wat ongelukkig valt waardoor er slechts één sondering op uw kavel is gedaan of mogelijk zelfs het raster/sonderingen net buiten uw kavel vallen. Als dit aan de orde is dan kunt u ook de gegevens inzien van de sonderingen direct buiten uw kavel. Als uw constructeur de sonderingen wilt hebben buiten het deelgebied is dat ook geen probleem.

 

De gemeente is van mening dat de uitgevoerde sonderingen met een raster van 25 meter voor een constructeur voldoende zijn om een paalberekening en funderingsadvies op te baseren. De sonderingen, zoals in opdracht van de gemeente is uitgevoerd, alsook het verstrekken van de sondeergegevens is gedaan als “service” naar u als kaveleigenaren en is geenszins een verplichting van de gemeente.

 

Uiteraard bent u er vrij in om, wellicht voor een voor u specifieke funderingsoplossing, in uw opdracht extra sonderingen uit te laten voeren. De gemeente Groningen en Arcadis hebben vanwege de uitvoering daarvoor de volgende mogelijkheid:

 

  • Ten oosten van de Wadwerd geldt dat vanaf 1 september 2018, of na de kaveloverdracht, er ruimte om in uw opdracht op uw kavel eventueel extra sonderingen uit te laten voeren.
  • Het gebied westelijk van Wadwerd is per 1 september nog niet geheel toegankelijk i.v.m. afrondende werkzaamheden van de Nutsbedrijven en aansluitend de bestratingswerkzaamheden. Op dit moment verwachten wij de toegankelijkheid per week 40 voor aanvullende sonderingen.

Omdat het terrein nog niet openbaar toegankelijk is moet voor zowel de sonderingswerkzaamheden op het oostelijk en het westelijke gebied afgestemd worden met Arcadis. Hiervoor moet u contact opnemen met de uitvoerder van Arcadis de heer Willem Sikkema (telefoon: +31 627060452). Dit voorkomt stagnatie bij uw sonderingswerkzaamheden en kunnen wij de bereikbaarheid van uw kavel garanderen.

 

Let op:

Indien u geen afstemming doet met Arcadis en uw sondeerwagen zich onaangekondigd bij Reitdiep fase 3 meldt, loopt u het risico dat de sondeerwagen niet wordt toegelaten in het terrein. Eventuele extra kosten en stagnatie hierdoor zijn voor uw rekening en kunt u niet verhalen op de Gemeente Groningen of Arcadis Nederland BV.