Veiligheid werken

Tijdens de uitvoering worden tijdelijke verkeermaatregelen toegepast om de veiligheid en bereikbaarheid te garanderen.

 

Samen met de scholen en de gemeente Groningen hebben wij gekozen om het bouwverkeer en het normale verkeer niet te mengen. Voor de veiligheid van alle betrokkenen en vooral de kinderen willen wij geen menging tussen bouwverkeer en de kinderen. Dit is voor ons de reden geweest de Wadwerd af te zetten en de bouwlocatie vanaf de rotonde toegankelijk te maken voor bouwverkeer. Wij zorgen ervoor dat er geen bouwverkeer via de andere zijde (Joeswerd), langs de school naar de locatie komt. Het bouwverkeer kruist met deze maatregel niet de belangrijke school-thuisroute en de school-schoolroute. Deze maatregel is gedurende de hele uitvoering en dragen wij over aan de bouwers van woningen op Reitdiep fase 3. Onze huismeester ziet toe op naleving van deze regel tijdens de uitvoering.

 

gallery/img_20170706_150616

Een bouwterrein is niet vrij toegankelijk. Het is zelfs verboden. Dit heeft een belangrijke reden. Op het terrein vinden activiteiten plaats die potentieel gevaarlijk kunnen zijn. Bijvoorbeeld:

 

  • Er wordt gewerkt met grote machines (gevaar voor aanrijding);

  • Er liggen bouwmaterialen opgeslagen (gevaar voor omvallen en bedelving);

  • Grond hoeft niet altijd stabiel te zijn (gevaar voor struikelen);

  • Gaten en geulen (gevaar voor vallen);

  • Andere gevaren.

 

Dit geldt voor volwassen en zeker voor kinderen!!!

 

Wilt u een bezoek brengen aan het bouwterrein, meldt u dan bij onze uitvoerder. Hij beoordeelt of het betreden van het bouwterrein nodig is en veilig kan. Het betreden van het bouwterrein gebeurt altijd onder begeleiding van iemand van Arcadis. U wordt uitgerust met persoonlijke beschermingsmiddelen die passend zijn bij de omstandigheden van het terrein en het werk.

 

Veiligheid en betreden bouwterrein

Verkeersmaatregelen

gallery/img-20180529-wa0000