Reitdiep

Het plangebied is gelegen in de zuidwest punt van de wijk Reitdiep vrijwel direct ten noorden van het P+R knooppunt en ten westen van de inmiddels ontwikkelde locatie Reitdiep fase 4. In Reitdiep fase 3 worden ongeveer 160 woningen gebouwd door zowel projectontwikkelaars. In het plan zijn tevens meerder particuliere kavels (vrijstaand en twee-onder-één kap) gepland. Ook worden er ongeveer 20 woningen gebouwd in het kader van sociale woningbouw.­

 

Zie figuur hiernaast voor straatnamen (klik op figuur voor vergroting)

bron: gemeente Groningen

 

Deze projectwebsite wordt u aangeboden door:

Onze nieuwsbrieven vindt u op:

Woonrijp maken (start na bouwvak 2020)

De planning voor het woonrijp maken is bekend! In de nieuwsbrief informeren wij u over de gefaseerde uitvoering. Op deze projectsite is een apart map aangemaakt (zie bovenaan) waarmee u direct toegang heeft tot de meest actuele informatie over het woonrijp maken. Blijft u ons volgen!­

Mist u informatie of heeft u suggesties dan horen wij dat graag van u.

 

 

 

Storing in vacuümsysteem 8 juli 2020

Op woensdag 8 juli 2020 was er een grote storing in het vacuümsysteem. Het systeem is in de beveiliging geschoten en is uitgeschakeld. Lees in deze nieuwsbrief wat de oorzaak was en wat u er zelf aan kunt doen om het te voorkomen.­

Storing in vacuümsysteem 13 juli 2020

Afgelopen nacht maandag-dinsdag 13 juli 2020 is er wederom een storing geweest in het vacuümsysteem. Inmiddels is door onze uitvoerder een reset uitgevoerd. Wederom zaten er veel vochtige toiletdoekjes in de het systeem en in één van de pompen hebben wij een handdoek aangetroffen.­ Zie foto hiernaast (klik op foto voor vergroting).

Storing in vacuümsysteem 25 augustus 2020

In één van de woningen aan Reitdiep Fase 3 is een afdopping van een vacuümleiding afgezogen en het vacuüm wegvalt. Het systeem wil de leidingen op druk houden waardoor de pompen continu draaien en heel warm worden. Dit heeft ervoor gezorgd dat het vacuümsysteem in de thermische beveiliging schoot en uiteindelijk is afgeslagen. Helaas een storing door een installatie technische fout in één van de woningen.

In gesprek met bewoners op 27 oktober 2021

Op verzoek van een aantal bewoners van Reitdiep fase 3 is op 27 oktober 2021 een gesprek geweest over de storingen in het vacuümsysteem en de service/dienstverlening vanwege de storingsdienst. Hierbij waren de gemeente Groningen en Arcadis aanwezig. Het verslag wordt binnenkort door de vertegenwoordiging van de bewoners met de bewoners van Reitdiep fase 3 gedeeld. Zodra het verslag is vastgesteld zullen we deze ook via de projectsite delen.