Reitdiep

Het plangebied is gelegen in de zuidwest punt van de wijk Reitdiep vrijwel direct ten noorden van het P+R knooppunt en ten westen van de inmiddels ontwikkelde locatie Reitdiep fase 4. In Reitdiep fase 3 worden ongeveer 160 woningen gebouwd door zowel projectontwikkelaars. In het plan zijn tevens meerder particuliere kavels (vrijstaand en twee-onder-één kap) gepland. Ook worden er ongeveer 20 woningen gebouwd in het kader van sociale woningbouw.­

 

Zie figuur hiernaast voor straatnamen (klik op figuur voor vergroting

bron: gemeente Groningen

 

Deze projectwebsite wordt u aangeboden door:

Onze nieuwsbrieven vindt u op:

Uw huishoudelijk afvalwater (maart 2020)

Ieder huishouden produceert dagelijks huishoudelijk afvalwater (bijvoorbeeld: toiletwater, gootsteenwater, douchewater, vaatwasser en wasmachine). In Reitdiep fase 3 is gekozen dit water ter scheiden in twee stromen, zwart water (toiletten) en grijswater (overig afvalwater). In deze nieuwsbrief 01-20 leggen wij u uit hoe het werkt en waar u aan moet denken (gebruik). 

 

Woonrijp maken (start na bouwvak 2020)

De planning voor het woonrijp maken is bekend! In de nieuwsbrief informeren wij u over de gefaseerde uitvoering. Op deze projectsite is een apart map aangemaakt (zie bovenaan) waarmee u direct toegang heeft tot de meest actuele informatie over het woonrijp maken. Blijft u ons volgen!­

Start bouw Heijmans (april 2020)

Heijmans Woningbouw heeft Arcadis geïnformeerd over de start van de bouw van het project 'Stadlander'. In het oostelijke deel van Reitdiep fase 3 heeft Heijmans deur aan deur een informatiebrief verspreid. De brief en de tekening van de bouwplaats kunt u hier op de projectsite inzien.

 

Als u vragen heeft over de bouw of het bouwverkeer van Heijmans kunt u rechtstreeks contact opnemen met Heijmans op telefoonnummer 0512 368 100. Voor zaken vanwege de openbare ruimte blijft Arcadis uw contact, bij voorkeur per mail: reitdiep.fase3@arcadis.com.

Onderhoud waterspuwers

Tijdens het woonrijp maken worden de definitieve waterspuwers bij u geplaatst. Onder het mapje van woonrijp maken hebben wij aanvullende informatie voor u opgenomen over het onderhoud. De waterspuwers zijn inmiddels in uw wijk geïnstalleerd bij de woningen van Nijestee langs de Wadwerd.­

Afval in bermen

Op verschillende plekken in de wijk liggen hopen met (bouw-)afval.­ Verschillende buurtbewoners hebben zich bij ons gemeld met het verzoek u allemaal te vragen al uw afval zo snel mogelijk, liefst direct af te voeren. Dus ook het afval wat er nu al ligt! Lees de brief die u per email van uw ontwikkelaar ontvangt en ook bij u wordt bezorgd.

Mist u informatie of heeft u suggesties dan horen wij dat graag van u.

 

 

 

Storing in vacuümsysteem 8 juli 2020

Op woensdag 8 juli 2020 was er een grote storing in het vacuümsysteem. Het systeem is in de beveiliging geschoten en is uitgeschakeld. Lees in deze nieuwsbrief wat de oorzaak was en wat u er zelf aan kunt doen om het te voorkomen.­

Storing in vacuümsysteem 13 juli 2020

Afgelopen nacht maandag-dinsdag 13 juli 2020 is er wederom een storing geweest in het vacuümsysteem. Inmiddels is door onze uitvoerder een reset uitgevoerd. Wederom zaten er veel vochtige toiletdoekjes in de het systeem en in één van de pompen hebben wij een handdoek aangetroffen.­ Zie foto hiernaast (klik op foto voor vergroting).

Storing in vacuümsysteem 25 augustus 2020

In één van de woningen aan Reitdiep Fase 3 is een afdopping van een vacuümleiding afgezogen en het vacuüm wegvalt. Het systeem wil de leidingen op druk houden waardoor de pompen continu draaien en heel warm worden. Dit heeft ervoor gezorgd dat het vacuümsysteem in de thermische beveiliging schoot en uiteindelijk is afgeslagen. Helaas een storing door een installatie technische fout in één van de woningen.