Activiteiten voor u en de omgeving

Er zijn op dit moment geen activiteiten gepland.

Informatie kinderen De Meander en De Rietzee

Op de locatie is een dependance van De Meander en De Rietzee aanwezig. Met beide scholen is afgesproken dat Arcadis op interessante momenten groepen inlicht over de werkzaamheden. In week 23 en week 24 worden verschillende groepen door onze huismeester Bart uitgenodigd om een toelichting te krijgen over: "wat gaat er in de grond". Binnen dit thema vertelt Bart welke kabels en leidingen in de grond gelegd worden om water te krijgen, vuil water af te voeren, stroom, gas en internet. De kinderen blijven veilig achter het bouwhek maar hebben goed zicht op de werkzaamheden. Ook mogen ze Bart vragen stellen. De eerste groepen hebben ook de mogelijkheid gehad de kraanmachinist vragen te stellen. De kinderen en de leerkrachten hebben het eerste informatiemoment leuk en interessant gevonden.

 

Helaas willen en mogen wij geen foto's publiceren van deze activiteiten waar de kinderen op staan. De scholen gaan zelf de ouders via een nieuwsbrief informeren over de activiteiten.

Geplande activiteiten