Fase 3: Bouw woningen

­Wilt u starten met uw woningbouw?

Als u wilt starten met de bouw van uw woningbouw vragen wij u contact op te nemen met onze huismeester Bart Dalenoord. Wij vinden het belangrijk om de aannemer te kennen, zodat we afspraken kunnen maken over het gebruik van het terrein en hoe en wanneer aansluitingen worden gerealiseerd voor de afvoer van regenwater en afvalwater (zie nieuwsbrief 'Aansluitingen' en nieuwsbrief '01-19 Waterspuwers'

­

Afspraken over het gebruik van het terrein en de bouwwegen

De bouwwegen zijn bedoeld voor de aan- en afvoer van bouwmaterialen en materieel naar uw bouwlocatie. Het is niet de bedoeling dat u de bouwwegen gebruikt als verlengstuk van uw bouwperceel. Het is dus niet toegestaan materiaal en materieel op- en over te slaan op de bouwwegen of de wegvakken van de bouwwegen af te sluiten (met hekken).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schades voorkomen

Als u gebruik maakt van grote zware machines (bijvoorbeeld rupsvoertuigen zoals heistellingen of rupskranen) vragen wij u om bij het af- en opladen passende maatregelen te nemen om beschadiging aan de bouwwegen te voorkomen. Dit kan door bijvoorbeeld het toepassen van rijplaten of draglineschotten. Indien door uw aannemer schade ontstaat aan de infrastructuur, wordt de schade voor uw rekening hersteld door Arcadis. De veroorzaker van de schade wordt door ons aansprakelijk gesteld en een kopie van ­de aansprakelijkheidsstelling wordt gestuurd aan de afdeling Vastgoed van de gemeente Groningen.

 

 

Arcadis en de gemeente Groningen vragen nadrukkelijk uw aandacht voor het opvolgen van deze afspraken, dit voorkomt ergenissen en hinder. Voor u zelf en uw buren!

 

Onderstaande nieuwsbrieven zijn gedeeld met ontwikkelaars en aan de particulieren via de afdeling vastgoed van de gemeente Groningen. Deel deze brieven met uw aannemer! Voor een toelichting kan uw aannemer contact opnemen­ met Bart Dalenoord.

 

 

x

x

De eerste bewoners

Het gaat snel! Inmiddels zijn de eerste bewoners naar Reitdiep verhuisd! Dat is goed nieuws. Graag informeren wij alle betrokkenen in Reitdiep fase 3 hierover (zie nieuwsbrief 03-19). Met de eerste bewoners zijn ook kinderen in het plan komen wonen. Dit vraagt om extra aandacht.