Inmiddels is de wijk bouwrijp gemaakt en heeft de gemeente Groningen Reitdiep fase 3 in gebruik genomen om te bouwen. Veel woningen worden inmiddels gebouwd. Fase 3 is in volle gang.

 

 

 

Medio 2017 heeft Arcadis Nederland BV opdracht gekregen om het ontwerp op te stellen en de uitvoering te doen voor de openbare ruimte van het project Reitdiep fase 3 te Groningen. Het project bestaat op hoofdlijnen uit de volgende bouwfases:

 

 

  • fase 1: Ontwerp van de woonwijk uitwerken tot uitvoeringsontwerp (gereed);
  • fase 2: Aanleg riolering en bouwwegen (bouwrijpmaken) en aanleg kabels en leidingen door nutspartijen (gereed);
  • fase 3: Bouwfase woningen ontwikkelaars en particulieren (loopt);
  • fase 4: Gefaseerde realisatie eindsituatie verhardingen en groen woonwijk (woonrijp maken).

 

 

Op 7 mei 2018 is Arcadis gestart met het bouwrijpmaken. Arcadis is begonnen met het op hoogte brengen van het terrein, aanleg van riolering en bouwwegen. In fase 1 worden door de nutsbedrijven kabels en leidingen door de wijk gelegd (gas, elektra, water, glasvezel).

 

Ontwerp en aanleg van de woonwijk