Reitdiepfase 3: Een duurzame wijk

Hier wordt een duurzame wijk gebouwd

De gemeente Groningen heeft de infrastructuur voor het inzamelen van regenwater en afvalwater goed op orde. De komende decennia wordt veel geïnvesteerd om ook voor de volgende generaties de stad droog en schoon te houden. Voor regenwater en afvalwater wordt geïnvesteerd in duurzame oplossingen.

 

Voor Reitdiep fase 3: Een duurzaam regenwatersysteem

De gevolgen van de klimaatverandering is duidelijk zichtbaar, warme en droge periodes worden afgewisseld met hevige (onweers-)buien waarbij in korte tijd zeer veel water valt. De techniek ontwikkelt zich en vooral in bebouwde gebieden worden maatregelen getroffen voor een klimaatbestendige omgeving. Dat doet de gemeente Groningen door maatregelen te nemen tegen wateroverlast en hittestress (klimaatadaptieve maatregelen).

 

Regenwater wordt niet meer zo snel mogelijk naar een ondergronds buizenstelsel geleid en afgevoerd. Het zijn enorme investeringen om voor de weersextremen een voldoende groot buizenstelsel te maken. Dit is de reden dat steeds meer wordt gekozen om het lokaal op te lossen met oplossingen die passen bij het beleid: vasthouden, bergen en afvoeren.

 

In Reitdiep fase 3 is voor de regenwaterafvoer gekozen om dakwater en water dat op de verhardingen valt oppervlakkig af te voeren naar de sloten rond de wijk (bergen in oppervlaktewater). Bij een hoge waterstand in de sloten wordt het water afgevoerd naar het Aduarderdiep. Voor het dakwater krijgt u een aansluiting op uw eigen waterspuwer (wordt door de gemeente ter beschikking gesteld) aan de voorzijde van uw kavel.­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principe waterspuwer

bron: Beeldkwaliteitsplan Reitdiep fase 3, Gemeente Groningen

 

 

Het regenwater dat bij u op de kavel valt wordt eerst vastgehouden in de bodem (op eigen kavel). Hoe u dit doet mag u zelf bepalen. Om de grondwaterstand op uw kavel te beheersen wordt een aansluiting voor uw kavel gemaakt voor kaveldrainage. De kaveldrainage moet u zelf verder aanleggen en kan per kavel variëren vanwege de tuininrichting. Voor de kavels op de Wierde is een principe opgenomen om water de bodem in te laten trekken en via de kaveldrainage af te voeren. De kaveldrainage komt uit in de sloten rond de wijk (bergen).

 

 

Wist u dat:

De sloten rond de wijk krijgen natuurvriendelijke oevers. Dit zorgt er voor dat de de flora en fauna zich volop kunnen ontwikkelen. Ook dit is een onderdeel van een duurzaam watersysteem.

Afvalwater als nieuwe  bron

Afvalwater zit vol met nuttige stoffen en energie! Wij willen graag duurzaam gebruik maken van deze bron. In Reitdiep fase 3 heeft de gemeente Groningen onderzocht welk systeem voor deze nieuwe wijk interessant is om afvalwater nuttig te laten functioneren. Dit heeft de gemeente in samenspraak met het waterschap gedaan.

 

Zwart water

In Reitdiep gaan we door inzameling van het toiletwater en voedselresten uit de keuken via een vacuüm riool het afval(water) geschikt maken als bron om nuttige stoffen te winnen en energie op te wekken. Het voordeel van een vacuümriool voor bewoners is dat het heel weinig water gebruikt bij elke doorspoelbeurt. De reststof (mengsel van fecaliën en voedselresten)  die ingezameld wordt is onverdund en van hoge kwaliteit voor het winnen van nuttige stoffen en vergisting (opwekken van duurzame energie). Gezamenlijk levert dit een groot positief effect op duurzaamheid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grijs water

Het overige afvalwater (bad, douche, vaatwasser, spoelbak keuken e.o.), het zogenaamde grijze water, wordt met een ‘gewoon riool’ ingezameld en lokaal gezuiverd in het wilgenfilter. De wilgen verdampen het water zo goed, dat er bijna geen water aan de achterzijde uit het filter komt. Het water dat uit het filter komt is van goede kwaliteit, zodat het geloosd mag worden op het oppervlaktewater (sloten rond de wijk). Deze manier van zuiveren kost operationeel heel weinig energie en levert biomassa op (de wilgen worden om- en om jaarlijks geoogst) dat gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld de verwarming van het zwembad in Kardinge.

 

Gezamenlijke doelstelling naar een duurzaam systeem­

Het watersysteem van Reitdiep fase 3 draagt bij aan onze gezamenlijke doelstelling van inwoners en gemeente aan een hoog duurzame woon- en leefomgeving en past binnen het beleid om ons voor te bereiden op het veranderende klimaat. De wijk Reitdiep fase 3 is de eerste wijk in Nederland die op deze schaal wordt gebouwd met deze technieken. Een toekomst bestendige wijk om duurzaam trots op te zijn.

 

 

Wist u dat:

Een voedselrestenvermaler in uw keuken levert juist comfort op. U kunt in één beweging de voedselresten in de bak met de voedselvermaler deponeren, de materialen afspoelen onder de kraan in de afwasbak en in de vaatwasser plaatsen. U heeft geen stinkende afvalbakjes meer in de keuken en het verlaagt de kans op fruitvliegjes en ander ongedierte in en rond uw huis.

Het is niet de bedoeling dat uw kraan boven de bak van de voedselvermaler kan komen. Er moet een zogenaamde vergrendeling ingebouwd worden. De voedselrestenvermaler heeft immers een eigen spoelsysteem. Te veel water bijmengen gaat ten koste van kwaliteit van het materiaal dat ingezameld wordt. Een vergrendeling is standaard op elke draaikraan verkrijgbaar.