Gasaansluiting in de wijk

Arcadis krijgt veel vragen van particuliere bouwers of hun woning een gasaansluiting krijgt. Graag delen wij u het volgende:

 

In de wijk worden bij de particuliere kavels leidingen gelegd voor gas, inclusief huisaansluitingen. Of uw woning aangesloten wordt op het gasnet hangt af van de indiendatum van uw omgevingsvergunning bouwen (bouwvergunning) bij de gemeente Groningen. Vanaf 1 juli 2018 is aardgasvrije nieuwbouw de (wettelijke) norm. Dit betekent dat woningen met bouwaanvragen na deze datum niet aangesloten worden op het gastransportnet. Hierover heeft Arcadis aanwezigen op de informatiemarkt (in de presentatie) van 24 mei 2018 geïnformeerd. De presentatie is ook beschikbaar gesteld op onze projectwebsite.

 

Dus: ja er ligt een gasnetwerk. Of uw woning wordt aangesloten is afhankelijk van de datum van uw aanvraag omgevingsvergunning bouwen.

 

Nb. Indien u nog geen aanvraag heeft ingediend en vragen heeft over de gasaansluiting verwijs ik u naar de afdeling vergunningverlening van de gemeente Groningen.

 

Tip: Bij de informatiemarkt op 24 mei 2018 waren “Groningen woont slim” en “Stichting Paddepoel Energiek” aanwezig. Eventueel kunt u daar info opvragen hoe u uw woning kunt verduurzamen.

 

Arcadis verstrekt u verder geen informatie hoe u wel of niet op het gasnet aangesloten kunt worden of hoe u uw woning kunt verduurzamen. Wij hopen u met deze informatie wel te helpen naar een duurzame keuze.