Ontwerp

Onderstaand vind u de ontwerptekeningen van bouwrijp en woonrijpmaken in pdf. Graag uw aandacht voor:

  • De tekeningen kunnen in het ontwerpproces nog worden aangepast. U kunt er geen rechten aan ontlenen.
  • De peilhoogtes in de tekeningen (vloerpeil woningen) zijn indicatief opgenomen. U kunt met uw aannemer ZELF het peil van de vloer bepalen.
  • Op de tekening voor kabels en leidingen zijn de locaties per kavel aangegeven waar huisaansluitingen worden gemaakt, vanaf dit punt kunt u de zaken doortrekken naar uw woning (vanaf dit punt kan uw aannemer ook de bouwaansluiting voor water en elektra aan laten sluiten);
  • In het detail principe huisaansluitingen ziet u de aangeboden diameters voor zwart water (vacuümriool), grijs water (vrij verval) en kaveldrainage;
  • Het regenwater op uw dakoppervlak wordt via goten en een buis afgevoerd naar de waterspuwer (deze wordt beschikbaar gesteld door de gemeente Groningen). Uw aannemer kan zich melden bij onze huismeester om de spuwer te plaatsen en aan te sluiten.­

Voor een toelichting op het ontwerp nodigen wij u van harte uit in onze informatie-unit op het bouwterrein, bereikbaar vanaf de ingang bij het P+R-terrein Reitdiep. U kunt zich melden bij onze huismeester.

 

 

Afsluiter (zwart water) en ontstoppingsstuk (grijs water)

Zie ook nieuwsbrief 01-19 Waterspuwers met fasering