Opvang regenwater

Het wonen op een Wierde (bron: flyer gemeente Groningen)

Geachte (toekomstige) bewoners,

 

 

Binnenkort bent u de trotse eigenaar van een woning in de wijk Reitdiep. Als gemeente zijn wij hard bezig om er een bijzondere woonwijk van te maken! Zo wordt in uw woonwijk een nieuw sanitatieconcept toegepast en wordt een wierde gecreëerd. Hierover bent u reeds geïnformeerd. Binnenkort wordt een informatiecentrum ingericht waar aannemer Arcadis u uitgebreid van informatie gaat voorzien en u uw vragen kunt stellen.­

 

Extra kwaliteit en uitstraling

De wierde geeft een bijzondere extra kwaliteit en uitstraling aan uw woning en uw directe leefomgeving. Het wonen en bouwen op een wierde geeft ook een aantal specifieke aandachtspunten waar wij in ons overwegend vlakke landschap niet aan gewend zijn. Denk bijvoorbeeld aan de afwatering van uw tuin. U mag als bewoner geen (water)overlast veroorzaken bij uw buren. Hier moet u bij onder andere uw tuinaanleg rekening mee houden.­

 

Opvang regenwater en hoogteverschillen

Aandachtspunt is de opvang van het regenwater en het opvangen van hoogteverschillen om overlast bij uw buren te voorkomen. Oplossingen kunnen bijvoorbeeld zijn het toepassen van afvoerputjes of goten, het toepassen van hoogteverschillen in de tuin of het aanbrengen van een "groene zone" met beplanting op uw kavelgrens. Zo voorkomt u dat regenwater vanaf uw verharding afwatert op de kavel van uw buren.

Door rekening te houden met deze aandachtspunten ontstaat voor alle bewoners optimaal woongenot. Wij gaan er dan ook vanuit dat u als bewoner uw verantwoordelijkheid neemt en rekening houdt met deze aandachtspunten.

 

 

Toevoeging Arcadis

Zoals tijdens de informatiemarkt door Arcadis is opgemerkt zijn afvoerputjes en goten niet mogelijk. Er komen geen aansluitingen in het plan voor dit soort oplossingen. Door aanwezigen is gevraagd welke oplossing wel kan worden toegepast. Arcadis heeft toegezegd een principe op deze site bekend te maken.

 

Uw kavel krijgt een aansluiting voor kaveldrainage. De drainage zorgt er voor dat de grondwaterspiegel laag genoeg is om grondwateroverlast op uw kavel te voorkomen. Met uw aannemer kunt u overleggen hoe dit handig in op uw kavel aangelegd kan worden.

 

Door aan de lage zijde van uw perceel (tegen de grens met uw buren) een zogenaamde grind- of zandkoffer aan te leggen kan het oppervlakkig afstromende regenwater infiltreren. Door de kaveldrainage in de grind- of zandkoffer aan te brengen kan overtollig water afgevoerd worden via het drainagesysteem. Let op: het is niet de bedoeling afvoerputjes of goten rechtstreeks op de drains aan te sluiten. Dit kan zorgen voor verstoppingen!