Veiligheid werken

Tijdens de uitvoering worden tijdelijke verkeermaatregelen toegepast om de veiligheid en bereikbaarheid te garanderen. Samen met de scholen en de gemeente Groningen hebben wij gekozen om het bouwverkeer en het normale verkeer niet te mengen. Voor de veiligheid van alle betrokkenen en vooral de kinderen willen wij geen menging tussen bouwverkeer en de kinderen. Dit is voor ons de reden geweest de Wadwerd af te zetten en de bouwlocatie vanaf de rotonde toegankelijk te maken voor bouwverkeer. Wij zorgen ervoor dat er geen bouwverkeer via de andere zijde (Joeswerd), langs de school naar de locatie komt. Het bouwverkeer kruist met deze maatregel niet de belangrijke school-thuisroute en de school-schoolroute. Deze maatregel is gedurende de hele uitvoering en dragen wij over aan de bouwers van woningen op Reitdiep fase 3. Onze huismeester ziet toe op naleving van deze regel tijdens de uitvoering.

 

In onze nieuwsbrief 'bouwers veiligheid en bouwlogistiek' is dit uitgelegd.

 

Verkeersmaatregelen

 

Veilig werken is een wettelijke verplichting. Arcadis en de gemeente Groningen vinden het belangrijk dat nadrukkelijk aandacht wordt besteed aan dit onderwerp. Arcadis en de gemeente Groningen zijn niet verantwoordelijk wat er op de bouw van de woningen (projectontwikkelaars en particulieren) gebeurd en aan veiligheidsmaatregelen worden getroffen. Voor de bouw van uw woning is er wel overlap met de openbare ruimte, dit noemen wij een raakvlak. Voor zover wij raakvlakken zien zullen wij op de projectsite aandacht besteden aan het onderwerp en voor zover nodig het toelichten in een nieuwsbrief. Wij vragen u er kennis van te nemen en het nadrukkelijk met uw aannemer te bespreken. Uw aannemer moet in zijn veiligheids- en gezondheidsplan voor de uitvoering aandacht besteden aan dit onderwerp. De onderstaande thema's kunnen helpen de raakvlakken te beschrijven en de veiligheid te borgen.

 

Wij werken veilig of wij werken niet!

 

Inmiddels wonen de eerste kinderen in Reitdiep fase 3. Dat betekent dat alle betrokkenen rekening moeten houden met schoolgaande kinderen en spelende kinderen. Zie hiervoor ook onze nieuwsbrief 'kinderen'. Wij hebben de aanwezigheid van kinderen in het algemeen ook beschreven in de nieuwsbrief 'bouwers veiligheid en bouwlogistiek'.

 

 

 

Eerste bewoners en kinderen

Binnen Reitdiep fase 3 wordt volop gebouwd. De ruimte is schaars. Specifiek over het parkeren heeft Arcadis een nieuwsbrief geschreven om de bouwlocaties voor iederen (en ook voor de bewoners) bereikbaar te houden (dus ook hulpdiensten). In onze nieuwsbrief 'bereikbaarheid' hebben wij gevraagd voertuigen te parkeren op het P+R-terrein. Arcadis houdt in juni de situatie en het parkeergedrag goed in de gaten, als het niet verbetert zijn wij genoodzaakt maatregelen voor te stellen aan de gemeente om de veiligheid (vanwege bereikbaarheid hulpdiensten) op Reitdiep te borgen.

 

 

 

Parkeren